C C C C A+ A A- X

Допускат журналисти до съдебните зали  в Апелативен съд - Пловдив

Дата на публикуване 22 май 2020 Последна редакция 22 май 2020 Прессъобщения Отпечатай

 

Със своя заповед от днес председателят на Апелативен съд Пловдив Магдалина Иванова измени заповед № РД 54/13.05.2020 г. и заповед РД 55/ 14.05.2020 г. относно достъпа до сградата на Съдебна палата – Пловдив и мерките за постепенно нормализиране работата  на съда, като изменението е във връзка с допускането на журналисти до съдебните зали за отразяване на дела с повишен обществен интерес.

Изменението е във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС – протокол № 16/19.05.2020 г., с което са изменени и допълнени Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС – протокол № 15/12.05.2020 г.

При дела със значителен обществен и/или медиен интерес, в съдебните зали могат да се допускат журналисти, при стриктно спазване на мерките срещу разпространението на коронавирусна инфенкция, както и на правилата за работа в условията на пандемия в Съдебна палата – Пловдив.

Журналистите трябва да  подадат писмена заявка по образец, публикуван на интернет страницата на съда и да получат разрешение да присъстват при разглеждане на насрочено за деня дело от съдията докладчик.

Журналистите се допускат с разрешение на съдията докладчик, след предварителна писмена заявка, подадена не по-късно от 12.00 часа на деня преди датата, за която е насрочено делото.

 Заявката се попълва по образец, приложен към настоящата заповед и публикуван на интернет страницата на съда.

Заявката се подава по електронна поща чрез съдебния служител на длъжност „Връзки с обществеността“ в съда, който я докладва незабавно на съдията докладчик.

При влизането си в сградата на Съдебната палата журналистите трябва да се легитимират с представяне на журналистическа карта.

Съдебният служител на длъжност „Връзки с обществеността“ предава списък на допуснатите за разглеждането на всяко конкретно дело журналисти на съдебния служител, който е дежурен за съответния ден и подпомага дейността на съдебната охрана.

Заповед достъп на журналисти

Заявка за достъп от журналисти

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация