C C C C A+ A A- X

Отсрочени / Отложени дела

Регистър на делата, отсрочени по обективни причини от 04.01.2022 г. до 31.01.2022 г. вкл.
на Апелативен съд - Пловдив

Пореден
Номер на
отсрочено дело
Съдия-докладчик Причини за отсрочване Нова дата на насрочване Забележка
а 1 2 3 4 5
1

внохд 124/2021

Велина Антонова

Разпореждане № 260005/20.01.2022

22.2.2022

поставяне под карантина на член от въззивния състав

2

внохд 398/2021

Магдалина Иванова

Разпореждане № 27/20.01.2022

11.2.2022

поставяне под карантина на член от въззивния състав

3

внохд 437/2021

Велина Антонова

Разпореждане № 29/20.01.2022

11.2.2022

поставяне под карантина на член от въззивния състав

4

внохд 585/2021

Велина Антонова

Разпореждане № 28/20.01.2022

11.2.2022

поставяне под карантина на член от въззивния състав

5

вчнд 597/2021

Магдалина Иванова

Разпореждане № 30/20.01.2022

8.2.2022

поставяне под карантина на член от въззивния състав

 


 

Регистър на делата, отсрочени по обективни причини от 03.03.2021 г. до 19.03.2021 г. вкл.
на Апелативен съд - Пловдив

Пореден

Номер на
отсрочено дело

Съдия-докладчик

Причини за отсрочване

Нова дата на насрочване

а

1

2

3

4

1

втд 66/2021

Емилия Брусева

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

9.4.2021

2

втд 65/2021

Радка Чолакова

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

9.4.2021

3

втд 62/2021

Радка Чолакова

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

9.4.2021

4

втд 550/2020

Нестор Спасов

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

9.4.2021

5

втд 762/2020

Нестор Спасов

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

16.4.2021

6

втд 88/2021

Емилия Брусева

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

16.4.2021

7

втд 119/2021

Емилия Брусева

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

16.4.2021

8

втд 547/2020

Нестор Спасов

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

16.4.2021

9

втд 649/2020

Нестор Спасов

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

23.4.2021

10

втд 69/2021

Радка Чолакова

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

16.4.2021

11

втд 658/2020

Радка Чолакова

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

23.4.2021

12

втд 63/2021

Нестор Спасов

Заповед № РД 43/08.03.2021 на председателя

23.4.2021

 


 

Регистър на делата, отсрочени по обективни причини от 01.02.2021 г. до 01.03.2021 г. вкл.
на Апелативен съд - Пловдив

Пореден

Номер на
отсрочено дело

Съдия-докладчик

Причини за отсрочване

Нова дата на насрочване

а

1

2

3

4

1

внохд 18/2021

Иван Ранчев

Заповед № РД 27а/23.02.2021 на председателя

1.4.2021

2

нд(в) 591/2020

Иван Ранчев

Заповед № РД 27а/23.02.2021 на председателя

1.4.2021

3

втд 436/2019

Нестор Спасов

Заповед № РД 32а/26.02.2021 на председателя

23.4.2021

4

втд 520/2019

Нестор Спасов

Заповед № РД 32а/26.02.2021 на председателя

23.4.2021

5

втд 50/2021

Надежда Желязкова

Заповед № РД 39/01.03.2021 на председателя

21.4.2021

6

втд 9/2021

Славейка Костадинова

Заповед № РД 39/01.03.2021 на председателя

21.4.2021

7

втд 4/2021

Славейка Костадинова

Заповед № РД 39/01.03.2021 на председателя

21.4.2021

8

втд 53/2021

Красимира Ванчева

Заповед № РД 39/01.03.2021 на председателя

21.4.2021

 


Регистър на делата, отсрочени по обективни причини от 20.11.2020 г. до 09.12.2020 г. вкл.
на Апелативен съд - Пловдив

Пореден
Номер на
отсрочено дело
Съдия-докладчик Причини за отсрочване Нова дата на насрочване
а 1 2 3 4
1 втд 568/2020 Емилия Брусева Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 22.1.2021
2 втд 602/2020 Радка Чолакова Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 22.1.2021
3 втд 446/2020 Радка Чолакова Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 29.1.2021
4 втд 461/2020 Радка Чолакова Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 29.1.2021
5 втд 550/2020 Нестор Спасов Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 29.1.2021
6 втд 356/2019 Нестор Спасов Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 22.1.2021
7 втд 429/2020 Красимир Коларов Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 20.1.2021
8 втд 599/2020 Георги Чамбов Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 20.1.2021
9 втд 423/2019 Емил Митев Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 20.1.2021
10 втд 632/2020 Георги Чамбов Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 20.1.2021
11 втд 375/2020 Емил Митев Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 27.1.2021
12 втд 639/2020 Красимир Коларов Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 27.1.2021
13 втд 455/2020 Георги Чамбов Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 27.1.2021
14 втд 631/2020 Емил Митев Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 27.1.2021
15 втд 667/2020 Георги Чамбов Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 27.1.2021
16 втд 468/2020 Емил Митев Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 27.1.2021
17 внохд 574/2019 Красимир Коларов Заповед № РД 191/18.11.2020 на председателя 13.1.2021

 

 

 


Наказателни дела

№ по ред

Номер на дело

Година на образуване

Съдия докладчик

дата
отср./отл.

1

 613

2019 г.

Иван Ранчев

07.05.2020 г. - 10.00 ч.

2

64

2020 г.

Веселин Ганев

07.05.2020 г. - 10.00 ч.

3

283

2019 г.

Христо Крачолов

07.05.2020 г. - 10.30 ч.

4

93

2020 г.

Иван Ранчев

07.05.2020 г. - 14.00 ч.

5

99

2020 г.

Веселин Ганев

07.05.2020 г. - 14.00 ч.

6

74

2020 г.

Христо Крачолов

07.05.2020 г. - 14.30 ч.

7

361

2019 г.

Михаела Буюклиева

04.05.2020 г. - 10.30 ч.

8

343

2019 г. 

Магдалина Иванова

12.05.2020 г. - 09.30 ч.

9

14

2020 г. 

Деница Стойнова

05.05.2020 г. - 09.30 ч.

10

205

2019 г. 

Деница Стойнова

12.05.2020 г. -13.30 ч.

11

396

2019 г. 

Деница Стойнова

19.05.2020 г. - 09.30 ч.

12

6

2020 г. 

Деница Стойнова

12.05.2020 г. - 15.00 ч.

13

56

2019 г. 

Деница Стойнова

19.05.2020 г. - 13.30 ч.

14

91

2020 г. 

Велина Антонова

05.05.2020 г. - 9.00 ч.

 

Граждански дела

№ по ред

Номер на дело

Година на образуване

Съдия докладчик

дата
отср./отл.

1

619 

 2019

 Галина Арнаудова

 04.05.2020г. - 10:00ч.

2

 88

 2020

 Галина Арнаудова

 04.05.2020г. – 9:30ч.

3

 53

 2020

 Галина Арнаудова

 04.05.2020г. - 10:00ч.

4

 64

 2020

 Величка Белева

 20.05.2020г. - 13:30ч

5

 90

 2020

 Елена Арнаучкова 

 04.05.2020г. - 10:30ч.

6

 94

 2020

 Елена Арнаучкова

 04.05.2020г. - 10:30ч.

7

 75

 2020г.

 Величка Белева

 27.05.2020г. - 13:30ч.

8

 69

 2020г.

 Румяна Панайотова

 04.05.2020г. – 9:30ч.

9

 99

 2020г.

 Елена Арнаучкова

 11.05.2020г. – 9:30ч.

10

121

2020г.

 Елена Арнаучкова

11.05.2020г. – 9:30ч.

11

70

2020г.

Румяна Панайотова

04.05.2020г. – 9:30ч.

12

599

2019г.

Румяна Панайотова

04.05.2020г. – 10:00ч.

13

 65

 2020г.

 Станислав Георгиев

 04.05.2020г. – 13:30ч.

14

 76

 2020г.

 Станислав Георгиев

 04.05.2020г. – 14.00ч.

15

 83

 2020г.

 Мария Петрова

 04.05.2020г. – 13:30ч.

16

 87

 2020г.

 Мария Петрова

 04.05.2020г. – 13:30ч.

17

102

2020г.

Станислав Георгиев

 04.05.2020г. – 14:00ч.

18

103

2020г.

Стела Дандарова

 04.05.2020г. – 14:30ч.

19

625

2019г.

Стела Дандарова

 04.05.2020г. – 14:30ч.

20

566

2019г.

Мария Петрова

 04.05.2020г. – 14:00ч.

 

Търговски  дела

№ по ред

Номер на дело

Година на образуване

Съдия докладчик

дата
отср./отл.

1

 711

 2019

С. Костадинова

13.05.2020 г. - 9.30 ч.

2

 111

 2020

С. Костадинова 

20.05.2020 г.  - 9.30 ч.

3

 779

 2019

С.Костадинова

13.05.2020 г.  -10.30 ч.

4

 97

 2020

С. Костадинова

20.05.2020 г. - 10.00 ч.

5

4

2020

К. Пенчева

20.05.2020 г. - 9.30 ч.

6

122

2020

К. Пенчева

20.05.2020 г. - 9.30 ч.

7

69

2020

К. Пенчева

13.05.2020 г. - 10.00 ч.

8

318

2019

К.  Пенчева

13.05.2020 г. - 10.00 ч.

9

330

2019

Кр. Ванчева

20.05.2020 г. - 10.30 ч.

10

81

2020

Величка Белева

20.05.2020 г. - 13.30 ч.

11

76

 2020

 Е. Брусева

08.05.2020 г. - 9.30 ч.

12

87

 2020

 Е. Брусева

08.05.2020 г.  - 9.30 ч.

13

105

 2020

 Р. Чолакова

08.05.2020 г.  - 10.00 ч.

14

125

 2020

 Р. Чолакова

08.05.2020 г. - 10.00 ч.

15

126

 2020

 Р.Чолакова

08.05.2020 г.  - 10.00 ч.

16

513

2019

 Е. Брусева

08.05.2020 г. - 10.30 ч. 

17

619

2019

 Н. Спасов

08.05.2020 г. - 10.30 ч.

18

37

2020

 Н. Спасов

08.05.2020 г. - 10.30 ч.

19

124

2020

Р. Чолакова

15.05.2020 г. - 9.30 ч.

20

128

2020

Р. Чолакова

15.05.2020 г. - 9.30 ч.

21

534

2019

Е. Брусева

15.05.2020 г. - 10.00 ч.

22

700

2019

Н. Спасов

15.05.2020 г. - 10.00 ч.

23

100

2020

Н. Спасов

15.05.2020 г. - 10.00 ч.

24

520

2019

Е. Брусева

15.05.2020 г. - 10.30 ч.

25

706

2019

Р. Чолакова

15.05.2020 г. - 10.30 ч.

26

113

2020

Н. Спасов

15.05.2020 г. - 10.30 ч.

27

 74

 2020

 Е.Митев

20.05.2020 г. -10.00 ч.

28

 94

 2020

 К.Коларов

 20.05.2020 г. – 10.00 ч.

29

106 

 2020

 К.Коларов

20.05.2020 г. -10.00 ч.

30

 117

 2020

 К. Коларов

 20.05.2020 г. -10.00 ч.

31

 763

2020

 К. Коларов

20.05.2020 г. – 10.30 ч.

32

 53

2020

 Е. Митев

20.05.2020 г. – 10.30 ч.

33

 90

2020

 Г.Чамбов

20.05.2020 г. -10.30 ч.

34

 95

2020

Г. Чамбов

20.05.2020 г. – 10.30 ч.

35

120

2020

 Величка Белева

 27.05.2020 г. - 13:30ч

36

531

2019

Величка Белева

03.06.2020 г. - 14:00 ч.

37

79

2020

Вера Иванова

20.05.2020 г. - 14:00 ч.

38

 142

 2020

 Е. Брусева

15.05.2020  - 09.30 ч.

39

 35

 2020

 Р. Чолакова

 15.05.2020 -10.00 ч.

40

 356

 2019

 Н. Спасов

15.05.2020 – 10.30 ч.

41

 14

 2020

  Е. Брусева

15.05.2020 – 09.30 ч.

42

148

2020

 Н. Спасов

15.05.2020 -10.30 ч.

43

72

2020 г.

Величка Белева

27.05.20 г. – 13.30 ч.

44

147

2020

Красимир Коларов

13.05.20 г. – 10.30 ч.

 45

150

2018

Емил Митев

13.05.20 г. – 10.30 ч.

46

118

2020

Емил Митев

13.05.20 г. – 10.30 ч.

47

129

2020

Емил Митев

13.05.20 г. – 1030 ч.

48

149

2020

Георги Чамбов

13.05.20 г. – 1030 ч.

49

86

2020

Емил Митев

13.05.20 г. – 10.00 ч.

50

101

2020

Емил Митев

13.05.20 г. – 10.00 ч.

51

114

2020

Георги Чамбов

13.05.20 г. – 10.00 ч.

52

132

2020

Красимир Коларов

13.05.20 г. – 10.00 ч.

53

143

 2020

Катя Пенчева

03.06.20 г. – 9.30 ч.  

54

144

 2020

Славейка Костадинова

03.06.20 г. – 9.30 ч.

55

127

 2020

Славейка Костадинова  

03.06.20 г. – 10.00 ч.

56

136

 2020

Красимира Ванчева

03.06.20 г. – 10.00 ч.

57

137

2020

Катя Пенчева

03.06.20 г. – 10.00 ч.

58

139

2020

Красимира Ванчева

03.06.20 г. – 10.30 ч.

59

88

2020

Катя Пенчева

10.06.20 г. – 9.30 ч.

60

146

2020

Славейка Костадинова

10.06.20 г. – 9.30 ч.

61

611

2019

Славейка Костадинова

10.06.20 г. – 10.30 ч.  

                

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация