C C C C A+ A A- X

Банкови сметки

С цел подобряване обслужването на гражданите, считано от 11.03.2015 г., държавни такси, които подлежат на внасяне по сметката на Апелативен съд Пловдив, могат да бъдат заплащани, чрез терминално устройство ПОС, посредством магнитни карти в регистратурата на съда (стая № 116, етаж 1).
Чрез този вид плащане на основание чл. 4, ал. 6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисионни и такси

БАНКОВИ СМЕТКИ - АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ПЛОВДИВ

АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

Банкова информация: / валидна от 01 декември 2014 год./


Обслужваща банка в „Централна Кооперативна Банка“ АД

За държавни такси:
IBAN: BG70 CECB 9790 31F5 2771 00
За вещи лица, свидетели и обезпечения, гаранции
IBAN: BG77 CECB 9790 33F5 2771 00

BIC код на „Централна Кооперативна Банка” АД– CECBBGSF


ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛОВДИВ

Банкова информация:/валидна от 01 декември 2014 год./

Обслужваща банка в „Централна Кооперативна Банка“ АД

Транзитна сметка: IBAN:BG12 CECB 9790 31F0 4522 00 /за държавни такси/

Набирателна сметка: IBAN:BG19 CECB 9790 33F0 4522 00./за вещи лица, свидетели, обезпечения и гаранции/

BIC код на „ЦКБ” АД: CECBBGSF

 

ОКРЪЖЕН СЪД ХАСКОВО

Банкова информация:
Обслужваща банка - "ЦКБ" АД - клон Хасково
BIC - CECBBGSF
за вноски за държавни такси и глоби:
BG 93 CECB 9790 3172 0443 00
за депозити за вещи лица и парични гаранции:
BG 84 CECB 9790 3372 0443 00

ОКРЪЖЕН СЪД СМОЛЯН

Банкови сметки
Обслужваща банка СИБанк АД- клон Смолян
код. BUIBBGSF
За държавни такси:
BG54BUIB71093135009001
За вещи лица:
BG88BUIB71093335009003


ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА

Банкова информация:
Обслужваща банка с офис в сградата на Съдебната палата
Централна Кооперативна Банка АД клон Стара Загора
BIC код CECBBGSF
бюджетна сметка за внасяне на държавни такси IBAN
BG68 CECB 9790 31F3 5711 00
набирателна сметка за депозити за вещи лица и гаранции IBAN
BG75 CECB 9790 33F3 5711 00


ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

Банкова информация:
Обслужваща банка
ОБЩИНСКА БАНКА - АД, КЛОН ПАЗАРДЖИК
BIC: SOMBBGSF
Банкова сметка за внасяне на държавни такси: IBAN:
BG88 SOMB 9130 3156 9437 01
Банкова сметка за депозити за вещи лица, свидетели, частни суми: IBAN: BG09 SOMB 9130 3356 9437 00

ОКРЪЖЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ

Банкова информация:
"Централна кооперативна банка" АД
BIC: CECBBGSF
BG62CECB979033F7866300 - набирателна сметка
BG55CECB979031F7866300 - транзитна сметка

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация