C C C C A+ A A- X

Съобщение

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СЪДИЛИЩАТА
В изпълнение решение на Съдийската колегия на ВСС – протокол № 8/07.03.2023 г., в периода от 15.03.2023 г. до 15.05.2023 г. ще се проведе проучване в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ за 2022-2023 г. на Европейската мрежа на съдебните съвети. Проучването ще се проведе сред потребителите на съдилищата – страни по дела, адвокати или други представители на страните, вещи лица (вкл. преводачи/тълковници), граждани (свидетели или ползватели на услуги като например издаване на удостоверения) и други подобни.
Въпросникът, по който ще се проведе проучването е анонимен и се попълва на хартиен носител в деловодствата, регистратурата и съдебните зали на Апелативен съд – Пловдив.


Съгласно Заповед № РД 46/31.03.2022 г. на административния ръководител на Апелативен съд – Пловдив, се отменя издадената от 08.06.2021 г. заповед относно въведените правила за достъп до сградата на Съдебна палата – Пловдив в условията на пандемия. Така от 01.04.2022 г. отпадат въведените временни противоепидемичните мерки при влизане в Съдебна палата – Пловдив и съдебните зали.


Считано от 01.03.2022 г. се преустановява работата по извършване на „копирни услуги“ в стая за адвокати в Съдебна палата гр. Пловдив, поради прекратяване на договор за наем от страна на дружеството наемател. Предстои откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост в стая за адвокати с предназначение „Копирни услуги“.


Съгласно Заповед № РД 96/08.06.2021 г. на административния ръководител на Апелативен съд – Пловдив, се отменят издадените от 13.05.2020 г. до сега заповеди и техните изменения, с които се въвеждат правила и мерки за работа на Апелативен съд – Пловдив в условията на пандемия. С новата заповед е регламентиран достъпа до Съдебна палата гр. Пловдив и съдебните зали, като се запазват противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването.


 

Списък на отсрочени / отложени дела

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация