C C C C A+ A A- X

Апелативен съд - Пловдив преустановява разглеждането на някои дела в открити съдебни заседания и взема мерки за предпазване от грип, остри респираторни заболявания и коронавирус

Дата на публикуване 12 март 2020 Последна редакция 18 март 2020 Съобщения Отпечатай

Със заповед на административния ръководител на Апелативен съд – Пловдив са предприети мерки за предпазване от грипен вирус, остри респираторни заболявания и коронавирусната инфекция COVID-19, с цел намаляване на риска от възникване на нови случаи на изброените заболявания. За периода от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г., включително се преустановява разглеждането на дела на Апелативен съд – Пловдив в открити съдебни заседания, с изключение на делата, изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, както следва:

- наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“;

- искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства и за назначаване на особен представител;

- дела по несъстоятелност;

- дела, за които законът предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

- дела за осиновяване на дете;

- други дела по преценка на съдията докладчик или на въззивния съдебен състав. 

Отсрочените/отложените дела ще се насрочват за разглеждане след 30.04.2020 г.

В Апелативен съд – Пловдив и сградата на Съдебна палата гр. Пловдив са въведени и се спазват строги хигиенни правила – проветряване на работните помещенията на всеки час, обработване с дезинфектант на подове, стълбища, бюра, дръжки на врати, прозорци и асансьорни кабини. Създадена е организация при влизане в Съдебната палата, като на входовете органите на РД „Охрана – Пловдив“ пропускат посетителите след задължителна дезинфекция и термометричен контрол.

Апелативен съд – Пловдив приканва страните и техните процесуални представители да извършват отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани чрез сайтовете на съда, www.apelsad-pd.bg и https://plovdiv-as.justice.bg., по телефони: Регистратура: телефон (+359 32) 656 151; Наказателно деловодство: телефон/факс: (+359 32) 656 127; Гражданско деловодство: телефон/факс (+359 32) 656 141; Търговско деловодство: телефон (+359 32) 656 128, факс: (+359 32) 656 141; Справки по съдебни дела в Информационен център: телефон (+359 32) 656 283, както и че книжа по делата могат да бъдат изпращани по пощата и на електронната поща на съда: plovdiv-as@justice.bg.

 Заповед № РД 36/12.03.2020 г. на административния ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация