C C C C A+ A A- X

Апелативен съд –Пловдив удължава срока за отсрочване на делата до 13.05.2020 г.

Дата на публикуване 10 април 2020 Последна редакция 10 април 2020 Съобщения Отпечатай

Със своя заповед от днес -10.04.2020 г., председателят на Апелативен съд – Пловдив  Магдалина Иванова удължи срока за отсрочване на делата до 13.05.2020г. и разпореди допълнителни мерки за предпазване от коронавирусна инфекция (COVID-19).
Заповедта е във връзка с удължаване срока на извънредното положение в страната, обявено с решение на Народното събрание на Република България (обн. ДВ бр. 33 от 7 април 2020 г.) и Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение до 13.05.2020 г.
За периода от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г. в Апелативен съд – Пловдив  се преустановява насрочването и разглеждането на дела в открити съдебни заседания, с изключение на производствата по мерки за процесуална принуда. Делата ще бъдат разглеждани само в зала № 2 на Апелативен съд – Пловдив.
Всички дела, извън посочените, които са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г., ще бъдат отсрочени с ново насрочване, което да се извърши след отмяна на мерките, свързани с обявеното извънредно положение в страната.
Изготвените до 13.05.2020 г. съдебни актове ще се предават и резултатите по тях ще се вписват в срочните книги в деня на предаването, като се публикуват на интернет страницата на съда и в ЦУБИПСА, съобразно приетите за това Вътрешна правила на Апелативен съд - Пловдив.
Делата, по които съдебните актове са окончателни и не подлежат на обжалване и/или протест, ще се връщат на съответния първоинстанционен съд.
По делата, по които постановените съдебни актове подлежат на обжалване и/или протест, съдебните деловодители ще изготвят съобщения, които ще се съхраняват в съответното деловодство до отмяна на мерките, свързани с обявеното извънредно положение в страната.
Справки по дела на Апелативен съд – Пловдив ще продължават да се извършват само по телефон, по електронна поща и на интернет страницата на съда.
Всички книжа по дела на Апелативен съд – Пловдив ще се приемат само по поща или в регистратурата му, която е изнесена в Информационния център на Съдебната палата и е с работно време от 14.00 ч. до 16.00 ч. В помещението ще се допуска не повече от едно лице, като останалите изчакват реда си отвън.

Заповед № 49 от 10.04.2020 г. на председателя на АС - Пловдив

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация